't Bosseltje

Het Bosseltje, dat eigendom is van de gemeente, is gelegen langsheen een zijstraat van de Bikschotestraat, de Hugotstraat en is ongeveer 1 ha groot. Dit perceel is een nalatenschap van een Parijse familie uit de Wereldoorlog I en mag volgens de voorwaarden van dit nalatenschap niet gebruikt worden voor commerciële doeleinden. In 2002 werd het perceel van een weiland (site van een verdwenen hoeve) tot een hoogstamboomgaard omgevormd met uitdieping van een waterplas en aanplant van streekeigen randstruweel. De aanplantingen vonden plaats in het kader van de Dag van de Natuur. Het Bosseltje heeft een educatieve en recreatieve functie. Natuurpunt Westland staat in voor het beheer van het Bosseltje

De natuur in 't Bosseltje

In het voorjaar is de activiteit het grootst. De kikkers maken hier rond de poel veel lawaai, verschillende amfibieën paren er en leggen er hun eieren. De natuurlijke vegetatie rond de poel heeft een ecologisch nut voor allerlei insecten zoals vlinders, bijen, hommels en sprinkhanen in het lange gras die je komen begroeten. De aanwezige bloemenvegetatie zorgt ervoor dat je van de nodige geuren en kleuren kan genieten.

Heel wat oude bomen zoals de zwarte es en de zomereik werden behouden. De aanwezige oude knotwilgen zijn de ideale nestplaats voor spechten en mezen, maar ook voor een aantal aanwezige vleermuizen. Het Bosseltje wordt omheind door een haag van meidoorn.