Terugkommoment voor rijbewijs B (auto)

Lees alles over de maatregelen bij het terugkommoment tegen de verspreiding van corona.

Nadat u uw definitief rijbewijs B hebt behaald, bent u verplicht om een bijkomend opleidingsmoment te volgen: het terugkommoment. 

U kunt de termijn waarin u het verplichte terugkommoment moet volgen of de status van uw aanvraag om uitstel snel en gemakkelijk online raadplegen op Mijn Burgerprofiel. De termijn zal daar ten laatste zichtbaar zijn 2 weken voor u uw definitief rijbewijs 6 maanden hebt aangevraagd in het gemeentehuis. Alle informatie over uw rijopleiding vindt u onder het tabblad 'Mobiliteit'.

Het terugkommoment is een verplichte opleiding van 4 uur die u 6 tot 9 maanden na afgifte van uw definitief rijbewijs B moet volgen. U hoeft na het terugkommoment geen examen af te leggen. Vermijd een toeslag door tijdig in te schrijven en het terugkommoment te volgen binnen uw termijn.

Procedure

U moet het terugkommoment volgen 6 tot 9 maanden na afgifte van uw definitief rijbewijs. Het is uw eigen verantwoordelijkheid om het terugkommoment op tijd te volgen. U kunt uw termijn op 3 verschillende manieren in het oog houden: 

 1. Datum op rijbewijs
  U kunt de periode waarbinnen u het terugkommoment moet volgen nagaan op uw rijbewijs. Zoek de datum van afgifte. Dat is de datum die u terugvindt na code 4a.Voorbeeld: als uw definitieve rijbewijs B werd afgeleverd op 5 november 2020, dan moet u het terugkommoment volgen van 5 mei 2021 tot en met 4 augustus 2021.

 2. Herinneringsbrief
  Ongeveer 3 weken voor de periode start waarbinnen u het terugkommoment moet volgen, ontvangt u een herinneringsbrief van het Departement Mobiliteit en Openbare Werken. Die brief is een extra dienstverlening. Dat wil zeggen dat u, ook als u geen brief ontvangt (vb. door problemen met de post), nog steeds verplicht bent om het terugkommoment te volgen.

 3. Mijn Burgerprofiel
  U kunt de termijn waarin u het verplichte terugkommoment moet volgen of de status van uw aanvraag om uitstel snel en gemakkelijk online raadplegen op Mijn Burgerprofiel. De termijn zal daar ten laatste zichtbaar zijn 2 weken voor u uw definitief rijbewijs 6 maanden hebt aangevraagd in het gemeentehuis.Alle informatie over uw rijopleiding vindt u onder het tabblad 'Mobiliteit'.

Voor wie

Als u aan de volgende 3 voorwaarden voldoet, moet u deelnemen aan het terugkommoment:

 • u hebt vanaf 1 oktober 2017 of later uw voorlopig rijbewijs aangevraagd of omgewisseld, OF u hebt uw voorlopig rijbewijs aangevraagd voor 1 oktober 2017 en omgewisseld naar een voorlopig rijbewijs van 18 of 36 maanden of model 12.
 • uw voorlopig en definitief rijbewijs zijn afgeleverd in een Vlaamse gemeente
 • u woont na het behalen van uw definitief rijbewijs in Vlaanderen.

U moet niet deelnemen aan het terugkommoment als u:

 • uw voorlopig rijbewijs hebt aangevraagd voor 1 oktober 2017, tenzij u uw voorlopig rijbewijs nadien hebt omgewisseld
 • uw voorlopig rijbewijs hebt aangevraagd voor 1 oktober 2017, en na 1 oktober 2017 een 2de begeleider aan het rijbewijs hebt toegevoegd
 • uw voorlopig rijbewijs hebt aangevraagd voor 1 oktober 2017, en nadien hebt ingewisseld (wegens verlies, beschadiging, niet-gelijkende foto of vervanging van de begeleider).
 • niet meer in Vlaanderen woont na het behalen van uw definitief rijbewijs.