Tewerkstelling

Tijdelijke Werkervaring binnen OCMW richt zich naar leefloongerechtigde werkzoekenden die door gebrek aan (recente) werkervaring en arbeidsattitude niet direct aan de slag kunnen in het normaal economisch circuit. Men wil competenties en werkervaring opbouwen binnen een reeële werkomgeving waardoor de afstand tot de reguliere arbeidsmarkt verkleind wordt met als doel doorstromen naar het normaal economisch circuit.

Door tewerkstelling aan te bieden in het kader van artikel 60§7 en artikel 61 van de OCMW - wet treedt het OCMW op als werkgever met als doel de cliënten het vereist aantal arbeidsdagen te laten presteren om in regel te komen met de sociale zekerheid en om de kansen op de reguliere dienstverlening te vergroten. De werknemers die door een arbeidsovereenkomst met het OCMW verbonden zijn, kunnen door dit OCMW ter beschikking worden gesteld aan een gebruiker. (vb.: De Kringloopwinkel)