Thuiszorgtoelage

De thuiszorgtoelage is een maandelijkse tussenkomst voor wie thuis woont en nood heeft aan ondersteunende zorg. 

Voorwaarden

 • De zorgbehoevende moet inwoner zijn van Langemark – Poelkapelle, er gedomicilieerd zijn en
  er verblijven. Bij opname in een ziekenhuis, revalidatiecentrum of kortverblijf blijft er recht op
  de thuiszorgtoelage.
 • Wie in een instelling verblijft moet minstens 90 dagen per jaar (25%) thuis verblijven. Dit wordt
  aangetoond met een attest van de instelling.
 • De aanvrager moet een zekere graad van zorgbehoevendheid hebben.
  Minderjarigen (≤ 18 j) moeten beschikken over een attest van de FOD sociale zekerheid of van
  de uitbetaler van het groeipakket waarin minstens 4 punten worden behaald in pijler 1.
  ≥ 21 jarigen moeten beschikken over een attest van de FOD sociale zekerheid of zorgkas van
  minstens 12 punten (categorie 3).
  De groep 18 – 21 jarigen moet één van hoger genoemde attesten kunnen voorleggen.
 • De aanvrager moet één van de volgende uitkeringen genieten: een integratietegemoetkoming
  (IT), een inkomensvervangende tegemoetkoming (IVT), het zorgbudget voor ouderen met een
  zorgnood (ZOZ) of de zorgtoeslag binnen het groeipakket.
 • De aanvrager moet de verhoogde tegemoetkoming genieten bij de mutualiteit.
 • Het zorgbudget voor zwaar zorgbehoevenden (ZZZ) wordt aangevraagd.

Procedure

Neem contact op met Thuishulp De Wissel. De maatschappelijk werker kan op huisbezoek komen, en nagaan of u recht heeft op de thuiszorgtoelage. 

Kostprijs

De thuiszorgtoelage bedraagt € 25 of € 35 per maand, afhankelijk van uw situatie.