Toegang tot je persoonlijk dossier in het rijksregister

Wil je je bevolkingsdossier bij het Rijksregister inkijken? Dat kan.

  • Via de toepassing "Mijn dossier" (een online toepassing van de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken) kan je je persoonlijke gegevens in het rijksregister bekijken. Zo kan je bijvoorbeeld je gezinssituatie en -samenstelling, je burgerlijke staat en alle adressen waar je ooit gedomicilieerd was nakijken. Je kan checken wie jouw gegevens de laatste 6 maanden heeft geraadpleegd, fouten in je dossier rapporteren en bij een foutieve vermelding kan je ook een verbetering aanvragen.
  • Via Mijn Dossier kan je ook op vrijwillige basis je contactgegevens doorgeven, of enkele daarvan: telefoon- en gsm-nummer, faxnummer en e-mailadres. De communicatie van de contactgegevens kadert in de administratieve vereenvoudiging. De overheidsinstanties die toegang hebben tot deze gegevens kunnen op die manier sneller en directer met jou communiceren.
  • Andere belangrijke troeven van de applicatie is dat ze je de kans geeft elektronische attesten uit het Rijkregister (vb. een attest van gezinssamenstelling) te downloaden of af te drukken waar je je ook bevindt.
    De attesten verkregen via ‘Mijn DOSSIER’ bevatten de digitale stempel van het Rijksregister en hebben bijgevolg dezelfde juridische waarde als attesten afgeleverd door de gemeente. De instanties die deze attesten opvragen, mogen deze digitale versie dus niet weigeren. 

Procedure

Hoe werkt de toepassing?

Om toegang te krijgen tot mijn DOSSIER, dien je eerst een kaartlezer te installeren met de correcte software (https://eid.belgium.be/nl), zodat je kunt aanmelden door middel van je eID en pincode.
Om je identiteit te controleren, wordt je PIN-code gevraagd. Probeer je aan te melden zonder aangesloten kaartlezer met eID dan krijg je een foutmelding.

Meer uitleg over bovenstaande stappen via website Mijn Dossier (aanmelden op Mijn DOSSIER met je eID en pincode).

Voor meer informatie over de toepassing Mijn DOSSIER, kan je terecht bij de Helpdesk van de Algemene Directie Instellingen en Bevolking:
Helpdesk Belpic, Tel.: 02 518 21 16 – helpdesk.belpic@rrn.fgov.be

Een foutieve vermelding gezien?

Staan er fouten in je Rijksregisterdossier of is de informatie op het uittreksel niet correct, neem dan contact op met de dienst Burgerzaken.