Toelage kwalitatieve jeugdsportbegeleiding

Om de kwaliteit van de jeugdsportbegeleiding te bevorderen kunnen erkende sportverenigingen (met jeugdwerking) een aanvraag indienen tot het krijgen van een toelage. Deze toelage bestaat steunt op de terugbetaling van gevolgde cursussen, het actief zijn van een sportgekwalificeerde jeugdsportcoördinator en het aantal uren training, gegeven door sportgediplomeerde trainers aan jeugdspelers.