Tweede verblijf

In Langemark-Poelkapelle geldt een aangifteplicht voor tweede verblijven. Dit wil zeggen dat, elke eigenaar die een tweede verblijf bezit, hiervan aangifte moet doen.

Voorwaarden

Wat is een tweede verblijf?

Als tweede verblijf wordt beschouwd elke constructie met woon- of verblijfsgelegenheid waarvoor niemand, voor zijn hoofdverblijf, is ingeschreven in het bevolking-, het vreemdelingen- of het wachtregister van de gemeente Langemark-Poelkapelle, maar die op elk ogenblik als woning of verblijf kan worden gebruikt en die als dusdanig is ingericht en uitgerust.
Hieronder vallen ook de woningen die op de toeristische markt worden gebracht als vakantiewoning.  

Procedure

Gemeentelijk belastingreglement:

De belastingplichtige ontvangt jaarlijks een aangifteformulier dat door hem, ingevuld en ondertekend moet worden teruggestuurd naar het Lokaal Bestuur.
Betrokkenen die geen formulier zouden ontvangen hebben, zijn ook verplicht spontaan hun tweede verblijf aan te geven.

De belasting die betaald dient te worden is ondeelbaar en geldt voor het ganse aanslagjaar, dit op basis van de situatie van het tweede verblijf op 1 januari van dat aanslagjaar. 
Er geldt een basistarief, maar er wordt een verminderd tarief toegepast voor tweede verblijven enkel gebruikt voor huisvesting van seizoenarbeiders en erkende vakantiewoningen.

Provinciebelasting tweede verblijven:

Als eigenaar van een tweede verblijf dien je ook belasting te betalen aan Provincie West-Vlaanderen.
Voor meer info: website West-Vlaanderen