Uittreksel uit de registers

Je kunt altijd een uittreksel of getuigschrift aanvragen voor zover de inlichtingen betrekking hebben op jezelf.

Voorwaarden

  • je woont in de gemeente

 

 

Procedure

Je kunt het attest opvragen:

  1. Online met je elektronische identiteitskaart (eID) via de toepassing MijnDossier. Je ontvangt het attest meteen.
    Let wel, inloggen met je eID is noodzakelijk op Mijn Dossier. Mijn dossier is een online toepassing die toegang geeft tot jouw dossier in het Rijksregister. Via de toepassing Mijn Dossier kun je bepaalde attesten (vb. attest wijze van teraardebestelling, …) raadplegen, downloaden of afdrukken. Je ontvangt het attest meteen.
  2. In de dienst burgerzaken

Het attest mag ook worden aangevraagd door een wettelijke vertegenwoordiger (ouder of voogd) of een gevolmachtigde.

Wat meebrengen

  • je elektronische identiteitskaart