Uittreksel uit het plannen- en vergunningenregister

Als je een perceel grond of een gebouw wil verkopen, moet je een aantal verplichtingen naleven. Zo ben je als verkoper verplicht om de nodige stedenbouwkundige informatie te verschaffen aan de koper. Deze verplichting geldt zowel voor particulieren als voor notarissen of vastgoedmakelaars.

Iedereen die publiciteit maakt voor de verkoop of verhuur (> 9 jaar) van vastgoed, moet in de tekst van de publicatie (bv. een advertentie in de krant of op een website) bepaalde stedenbouwkundige informatie vermelden.

Een notaris of vastgoedmakelaar voegt de vastgoedinfo en/of een stedenbouwkundig uittreksel toe aan de akten en overeenkomsten voor de verkoop of verhuur van een onroerend goed (grond, gebouw, ...). Deze uittreksels geven de nodige stedenbouwkundige inlichtingen over het betrokken goed.

Zo bevatten de vastgoedinfo en uittreksels onder meer volgende informatie: 

 • vastgoedinfo: rooilijnplannen, zoneringen, milieuvergunningen,...
 • een uittreksel uit het plannenregister - daarin staat de meest recente stedenbouwkundige bestemming van het goed (bv. landbouwgrond);
 • een uittreksel uit het vergunningenregister - dat vermeldt of een:
  • stedenbouwkundige vergunning is afgeleverd;
  • bouwmisdrijf is vastgesteld;
  • verkavelingsvergunning van toepassing is;...

Voorwaarden

Een stedenbouwkundig uittreksel moet je mee afleveren bij de verkoop van een woning. Het uittreksel mag op het moment van de verkoop niet ouder zijn dan één jaar.

Procedure

Hoe kan je jouw aanvraag doen? Je bent:

 • Notaris: je kan enkel een aanvraag doen via de  IBOT-applicatie in jouw eNotariaat
 • Vastgoedmakelaar: je kan een aanvraag doen via de toepassing RealSmart of via het Vlaamsewebportaal
 • Burger of overheidsinstantie: via het Vlaamse webportaal

Kostprijs

Een aanvraag voor een stedenbouwkundig uittreksel in Langemark-Poelkapelle bedraagt 30 euro per kadastraal perceel. Naast de gemeentelijke retributie wordt er ook een platformretributie van €36,50 aangerekend per kadastraal perceel. Meer informatie over de kostprijsberekening kan je terugvinden op de gebruikersomgeving van het Vastgoedinformatieplatform.