Uittreksel uit het strafregister

Het uittreksel uit het strafregister vervangt 'het getuigschrift van goed zedelijk gedrag'. Het bevat alle strafrechtelijke veroordelingen die op jouw naam staan.

Uittreksels uit het strafregister zijn voorzien van een elektronische handtekening van het Centraal Strafregister en een QR-code. Aan de hand daarvan kan de bestemmeling het document authenticeren

Er zijn vier modellen:

 • Model of uittreksel volgens art. 593: bestemd voor een aanvraag tot herstel in eer en rechten
 • Model 1 (art. 595) - het standaardgetuigschrift. Je hebt dit nodig voor een activiteit of beroep waarvan de uitoefening niet gereglementeerd is.
 • Model 1 (art. 596.1) - Dit model heb je nodig voor een gereglementeerde activiteit of beroep. Het kan bijvoorbeeld gaan om een taxichauffeur, privédetective, voetbalsteward, … of voor het verkrijgen van een wapen- of visvergunning. De meest voorkomende gereglementeerde activiteiten of beroepen vind je terug op deze lijst.
 • Model 2 (art. 596.2) - Dit model heb je nodig voor specifieke activiteiten met contacten met kinderen en jongeren, zoals opvoeding, psycho-medisch-sociale begeleiding, hulpverlening aan de jeugd, kinderbescherming, animatie of begeleiding van minderjarigen.

Voorwaarden

Je woont in de gemeente

Procedure

Aanvraag uittreksel strafregister

Het elektronisch ondertekend uittreksel ontvang je daarna via de post of in je e-box. De e-box is een digitale postbus die op een beveiligde manier documenten van overheidsinstellingen aflevert aan de burger. Je kan de e-box koppelen/raadplegen in MijnBurgerprofiel.
De aflevering van een uittreksel model 2 (model 596.2 voor contacten met minderjarigen) duurt iets langer dan een uittreksel model 1 omwille van bijkomende controles.

Vermeld hierop duidelijk:

 • de reden waarvoor je het uittreksel nodig hebt. Bijvoorbeeld visumaanvraag, bekomen ereteken, lid sportclub, orde der geneesheren, lening bij bank, …
 • de functie die je zal uitoefenen als het een sollicitatie of tewerkstelling betreft (er zijn immers verschillende modellen naargelang de functie!)
 • de bestemmeling/organisatie = waar je het moet afgeven
 • Bijvoorbeeld:  sollicitatie als zorgkundige in het zorgcentrum te x, benoeming onderwijs in basisschool te x, poetshulp bij onderneming x, enz.)
 • wanneer je uittreksel bestemd is voor het buitenland

Ben je niet zeker welk model je nodig hebt, dan kan je het typeformulier (pdf, 61.7 kB) van de FOD Justitie laten invullen door de organisatie die een uittreksel strafregister vraagt. Ben je een werkgever die aan een persoon vraagt een uittreksel uit het strafregister voor te leggen dan kan je het gewenste model aanduiden op het typeformulier, en dit meegeven aan de persoon die het uittreksel moet aanvragen bij de gemeente.

Meer info is na te lezen op de website van FOD Justitie.

Uitzonderingen

Vraag het uittreksel aan bij de dienst Centraal Strafregister:

 • Als je niet meer ingeschreven bent in een Belgische gemeente of ambtshalve bent uitgeschreven.
 • Rechtspersonen (vennootschappen, vzw’s, …): een persoon gemachtigd om de rechtspersoon te vertegenwoordigen kan het uittreksel aanvragen.
 • Als je diplomaat bent en niet bent ingeschreven in een Belgische gemeente.

Hoe aanvragen?

Per brief of e-mail

FOD Justitie
Centraal Strafregister
Waterloolaan 115
1000 Brussel
E-mail: strafregister@just.fgov.be

Vermeld op je aanvraag:

 • je naam en voornaam
 • je adres
 • je geboortedatum en -plaats
 • je handtekening
 • de reden van je aanvraag

Voeg ook een kopie van je identiteitskaart of paspoort bij.

Persoonlijk aanmelden aan het loket van de dienst Centraal Strafregister

Waterloolaan 80
1000 Brussel
(open van 9u00 tot 11u30 en van 14u00 tot 15u30)