Vastgoedinlichtingen

Bij de verkoop of langdurige verhuur van een woning moet je allerhande informatie (overheidsplannen, vergunningen, milieu, natuur, erfgoed, grond- en pandenbeleid, erfdienstbaarheden, heffingen) ter beschikking stellen aan de koper.

Procedure

Hoe kan je jouw aanvraag doen? Je bent:

  • Notaris: je kan enkel een aanvraag doen via de  IBOT-applicatie in jouw eNotariaat
  • Vastgoedmakelaar: je kan een aanvraag doen via de toepassing RealSmart of via het Vlaamse webportaal
  • Burger, andere professionele aanvrager of overheidsinstantie: via mail naar omgeving@lp.be met vermelding van een geldige capakey en adres.

Kostprijs

Een aanvraag voor een dossier vastgoedinformatie in Langemark-Poelkapelle bedraagt 30 euro per kadastraal perceel.