Vastgoedinlichtingen

Bij de verkoop of langdurige verhuur van een woning moet je allerhande informatie (overheidsplannen, vergunningen, milieu, natuur, erfgoed, grond- en pandenbeleid, erfdienstbaarheden, heffingen) ter beschikking stellen aan de koper.

Procedure

Hoe kan je jouw aanvraag doen? Je bent:

  • Notaris: je kan enkel een aanvraag doen via de  IBOT-applicatie in jouw eNotariaat
  • Vastgoedmakelaar: je kan een aanvraag doen via de toepassing RealSmart of via het Vlaamse webportaal
  • Burger of overheidsinstantie: via het Vlaamse webportaal

Kostprijs

Een aanvraag voor een dossier vastgoedinformatie in Langemark-Poelkapelle bedraagt 30 euro per kadastraal perceel. Naast de gemeentelijke retributie wordt er ook een platformretributie van 36,50 euro aangerekend per kadastraal perceel. Meer informatie over de kostprijsberekening kan je terugvinden op de gebruikersomgeving van het Vastgoedinformatieplatform.