Vergunning niet-commerciële verkoop

Wie zijn producten aan de man wil brengen via huis-aan-huisverkoop of via verkoop op de openbare weg, heeft daarvoor een vergunning nodig.

Of je daarvoor een leurkaart (officieel een 'machtiging voor ambulante activiteiten') nodig hebt, hangt af van jouw statuut (handelaar, vereniging, particulier), het type van verkoop (commercieel of niet) en de plaats van verkoop (bijvoorbeeld openbare weg of homeparty).

Voorwaarden

De verkopen mogen geen commercieel karakter hebben. De bestemming van de opbrengsten kan enkel voor volgende doelen bestemd zijn:

 • Menslievend doel
 • Cultureel doel
 • Sportief doel
 • Verdediging en promotie van de dierenwereld
 • Promotie van streekproducten
 • Sociaal doel
 • Educatief doel
 • Verdediging en promotie van de natuur
 • Promotie van ambacht
 • Steun aan humanitaire catastrofe
 • Steun bij belangrijke schade

De periode van verkoop mag niet langer dan één jaar zijn.

Procedure

 • Indien de verkoop zich beperkt tot de gemeente Langemark-Poelkapelle dan vul je het aanvraagformulier "vergunning niet-commerciële verkopen" in.
 • Indien de verkoop in meer dan één gemeente plaatsvindt dan moet het formulier opgestuurd worden naar de FOD economie, KMO, Middenstand en Energie

Kostprijs

Het aanvragen en bekomen van een toelating occassionele verkopen met niet-commercieel karakter is gratis.