Kampeerautoterrein

Ter hoogte van de sportterreinen in de Boezingestraat kan een plaats gehuurd worden voor een kampeerauto. Aanmelden en registeren doe je in bij de sportdienst of sportkaffee 'Eleven'

Het kampeerautoterrein 

 • Het kampeerterrein is eigendom van het gemeentebestuur van Langemark-Poelkapelle.
 • Het kampeerterrein is exclusief voorbehouden aan kampeerauto’s.
 • Er zijn 8 plaatsen voorzien.
 • Aan andere voertuigen zoals motorvoertuigen of personenwagens is het niet toegestaan te parkeren of te overnachten.

Gebruikers 

 • De gebruikers van het kampeerautoterrein zijn rechtmatig eigenaar of huurder van hun kampeerauto.
 • Het aantal bewoners van de kampeerauto mag niet meer zijn dan het aantal slaapplaatsen voorzien in het voertuig.
 • Handelingen die schade zouden kunnen aanbrengen aan de zuiverheid, hygiëne en het uitzicht van het kampeerautoterrein zijn verboden.
 • Bezoek is toegestaan op verantwoordelijkheid van de gebruiker. De bezoekers kunnen geen voertuigen parkeren op het kampeerautoterrein.
 • Huisdieren zijn toegelaten mits zij steeds aan de leiband gaan en de eigenaars van de dieren instaan voor het opruimen van de uitwerpselen.
 • Huisdieren mogen niet alleen achtergelaten worden in de kampeerauto of op het terrein. 

Gebruik 

 • Het kampeerautoterrein volgt de openingsuren van het sportcentrum en de cafetaria.
 • Het terrein dient steeds schoon en vrij van afval achtergelaten te worden. Afval dient correct gesorteerd in de geschikte containers gedeponeerd te worden. 
 • Er kan geen permanente bewoning ingericht worden op het kampeerautoterrein. 
 • Kampeerauto’s kunnen maximum 72u gebruik maken van het kampeerautoterrein. 

Methode 

Elke gebruiker dient zich bij aankomst te melden aan de balie van het sportcentrum of bij de uitbater van de cafetaria. Hier wordt een dagticket verkregen dat zichtbaar aan de voorruit van de kampeerauto gelegd moet worden. Het ticket is geldig voor de data die op het ticket vermeld staan, met een maximum van 72u. De gebruiker verbindt er zich toe correct op de aangegeven plaats te parkeren.

Reserveren voor een parkeerplaats is mogelijk, maar niet noodzakelijk. Bij volboeking van het kampeerterrein, zal de gereserveerde voorrang krijgen op de niet gereserveerde. Reserveren kan op teamontspannen@lp.be of via 057/49.09.41. Reservaties moeten ten laatste twee dagen op voorhand gebeuren. 

Tarief 

Een dagticket geldt als bewijs voor de staanplaats en de afname van water en elektriciteit.
Prijs dagticket: 15 EUR
Er kan ook gewerkt worden met een 5 beurtenkaart die 65 EUR kost.

Rust 

Tussen 22u en 7u dient de nachtrust te worden gerespecteerd.

Gebruik van de installaties 

 • De installaties dienen steeds volgens de aangebrachte instructies gebruikt te worden.
 • Schade die veroorzaakt wordt door niet correct gebruik wordt steeds verhaald op de gebruiker.
 • Wie illegaal water of elektriciteit afneemt zal van het terrein worden verwijderd en geverbaliseerd.
 • De installaties dienen steeds zuiver en hygiënisch achter gelaten te worden. 
 • Defecten worden steeds gemeld aan de balie in het sportcentrum of aan de uitbater van de cafetaria.
 • De technische uitrustingen van de niet-gemeenschappelijke installaties moeten aan de normen van goed vakmanschap voldoen. 

Veiligheid 

 • Er mogen geen extra constructies opgesteld worden behalve deze behorend tot de uitrusting van de kampeerauto zelf.
 • Iedereen dient de algemene veiligheid in acht te nemen bij het omgaan met installaties, parkeren of rondrijden op het kampeerterrein.
 • Het is verboden om voertuigen op de toegangswegen, hoofdwegen en secundaire wegen te parkeren.

Noodnummers 

 • Gemeentelijk sportcentrum: 057/20.05.47
 • Gemeentebestuur: 057/49.09.10 of 057/49.09.41
 • Hulpdiensten: 112
 • Politie: 101
 • antigifcentrum: 070/24.52.45
 • wachtdienst dokter: 1733
 • Wachtdienst apotheker: 0900/10 500

Varia 

Het is niet toegestaan om handel of publiciteit te voeren. Het lokaal bestuur kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor schade of diefstal die zich zou voordoen aan de kampeerauto van de gebruiker.  Betwistingen worden enkel voor de rechtbank van Ieper beslecht.

Bekendmaking belastingen en retributies