Verlies of diefstal van een identiteitsbewijs

 1. Bel naar DOC STOP op het nummer 00800 2123 2123.
 2. Doe aangifte bij de politie bij diefstal van je Belgische identiteitskaart of verlies, diefstal of vernietiging van een elektronische vreemdelingenkaart
 3. Doe aangifte bij dienst Burgerzaken bij verlies van je Belgische identiteitskaart  
Alle diensten zijn vrij open van 09.00u tot 12.00u op weekdagen (maandag tot vrijdag). 

Maak een afspraak voor aangifte van verlies Belgische identiteitskaart

Er is een pasfotocabine in het gemeentehuis.

Zorg dat je geen slachtoffer wordt van een frauduleus gebruik van je identiteitsdocumenten (zoals het huren van een auto, een aankoop per post, een lening op naam …) en doe onmiddellijk aangifte van je verloren of gestolen identiteitskaart.

Procedure

Eerste stap:

Bel naar DOC STOP op het nummer 00800 2123 2123.

In principe is DOC STOP 24/24 bereikbaar. Is dit nummer toch niet bereikbaar of belt je vanuit het buitenland, bel dan naar +32 2 518 2123. Na deze aangifte wordt het document waarvoor je gebeld hebt, definitief geblokkeerd. Het document staat dan internationaal geseind, maar zelfs als het terug gevonden wordt, kan het niet meer gebruikt worden.

Tweede stap:

Afhankelijk van welk document gestolen of kwijtgeraakt is, kan je bij de dienst Burgerzaken of bij de politie aangifte doen. Om de aangifte makkelijk te laten verlopen, neem je best andere documenten met naam en foto mee, zoals een rijbewijs, reispas of abonnement.

Aangifte bij dienst Burgerzaken:

 • Bij verlies van een Belgische identiteitskaart:  
 • Vraag onmiddellijk een nieuwe identiteitskaart aan
 • Er wordt je een bijlage overhandigd die tijdelijk de verloren, gestolen of vernietigde identiteitskaart vervangt in afwachting van de aanmaak van een nieuwe kaart
 • Meenemen: 1 recente pasfoto.

Uitzondering: wanneer de dienst Burgerzaken niet geopend is, kan je aangifte doen bij de politie.

Aangifte bij de politie:

 • Bij diefstal van een Belgische identiteitskaart
 • Verlies, diefstal of vernietiging van een elektronische vreemdelingenkaart
 • Je ontvangt bij de politie een proces-verbaal en een bijlage die tijdelijk de verloren, gestolen of vernietigde identiteitskaart vervangt
 • Je wendt je daarna tot de dienst Burgerzaken om een nieuwe identiteitskaart aan te vragen.
 • Meenemen: de bijlage uitgereikt door de politie en een goede recente pasfoto.

Uitzonderingen

Wanneer je als Belg een document verliest in het buitenland, moet je daar aangifte doen van verlies of diefstal. Contacteer de Belgische ambassade of het consulaat in het buitenland voor een voorlopig reisdocument. Meer info: www.diplomatie.belgium.be.