Verwaarlozing van woningen/gebouwen

Het Lokaal Bestuur wil een geïntegreerd beleid voeren ter bestrijding van leegstand en verwaarlozing van woningen en gebouwen. 
Hiervoor zijn diverse redenen aan te halen:

 • Verwaarlozing is een voorbode van verkrotting. Verkrotting houdt ook in dat woningen en gebouwen waardeloos zijn of zelfs gevaarlijk.
  Dit geeft verarming tot gevolg, en dat is een nadeel voor zowel eigenaar als gemeente.
 • Verwaarlozing creëert een gevoel van onveiligheid. Verwaarloosde woningen en gebouwen zijn ook vaker het mikpunt van vandalisme en vervuiling. 
 • Verwaarlozing maakt de straat en omgeving onaantrekkelijk. Het wordt moeilijk om andere eigenaars en de gemeente te motiveren om hun woning te renoveren of te verbeteren.
 • De ecologische en maatschappelijke druk om ruimte zuinig en zorgvuldig te gebruiken, neemt echter steeds toe. Verwaarloosde woningen en gebouwen nemen ruimte in beslag, zonder dat ze optimaal benut zijn. 

Een beleid rond verwaarlozing werkt in op de kwaliteit en beschikbaarheid van de woningen en gebouwen, alsook van de woonomgeving. Door deze woningen, gebouwen en percelen te registreren en vervolgens te activeren, hopen we de verwaarlozing in de gemeente weg te werken.

Voorwaarden

Een gebouw en/of woning wordt beschouwd als verwaarloosd wanneer het ernstige zichtbare en storende gebreken of tekenen van verval vertoont aan buitenmuren, voegwerk, schoorstenen, dakbedekking, dakgebinte, dakgoten, buitenschrijnwerk,...
Als ernstige zichtbare en storende gebreken en tekenen van verval worden beschouwd de gebreken die verder verval op korte termijn in de hand werken. Dit geldt in het bijzonder wanneer bij hoofd- en/of bijgebouw(en):

 • de water- of winddichtheid is aangetast en/of
 • de stabiliteit is aangetast en/of
 • onderdelen dreigen los te komen en/of
 • voorgaande gebreken met voorlopige of ontoereikende maatregelen werden verholpen.

Procedure

Belasting op verwaarloosde woningen of gebouwen:

Wanneer door onderzoek wordt vastgesteld dat een woning of gebouw verwaarloosd is, wordt deze opgenomen in het verwaarlozingsregister.


Eens een woning of gebouw opgenomen is in het verwaarlozingsregister, dient er jaarlijks een belasting te worden betaald.
De eerste heffing volgt 6 maanden na de opname in het verwaarlozingsregister. Vervolgens volgt een heffing per bijkomende termijn van 12 maanden.

Vrijstelling van de belasting op verwaarlozing:

Er zijn enkele vrijstellingsmogelijkheden op deze belasting. Hiervoor dient de eigenaar (zakelijk gerechtigde) tijdig een aanvraag in te dienen bij de administratie.
Zie hieronder bij digitaal loket voor het formulier aanvraag vrijstelling van de belasting op verwaarlozing.

Schrapping uit het verwaarlozingsregister:

De eigenaar (zakelijk gerechtigde) kan een aanvraag tot schrapping uit het verwaarlozingsregister richten tot de administratie.
Dit kan met het nodige bewijs en wanneer:

 • alle gebreken die op korte termijn verder verval in de hand werken, hersteld zijn of verwijderd.
 • de woning of het gebouw volledig gesloopt werd (met een omgevingsvergunning) en alle (bouw)afval op het perceel werd verwijderd.

Zie hieronder bij digitaal loket voor de aanvraag tot schrapping.
De administratie kan ambtshalve ook schrappen uit het verwaarlozingsregister indien ze reeds over de nodige gegevens en bewijsstukken beschikt.

Gerelateerde items