Voedselhulp

Als u een laag inkomen hebt, schulden hebt of andere problemen hebt en u kan niet voorzien in uw basisbehoeften of de basisbehoeften van uw gezin, dan kan u bij het OCMW terecht voor een voedselpakket.

De samenstelling van het voedselpakket is afhankelijk van de beschikbare voeding. De pakketten bevatten meestal rijst, spaghetti, melk, olie, confituur, maaltijden in blik, ... Maar ook toiletgerief, pampers,...

Voorwaarden

Inwoner zijn en een laag inkomen hebben of schulden hebben of andere problemen waardoor u moeilijk kan voldoen in uw basisbehoeften en wanneer dit werd vastgesteld na sociaal onderzoek.

Procedure

Een maatschappelijk werker onderzoekt uw sociale en financiële situatie.

Wat meebrengen

  • Inkomstenbewijzen
  • Rekeninguittreksels
  • Schulden, kortom documenten waaruit kan afgeleid worden dat de financiële situatie moeilijk is.

Kostprijs

Het voedselpakket kost € 3 per gezin.