Voorlopig rijbewijs

Je kan je voorlopig rijbewijs op twee manieren aanvragen:

Alle diensten zijn vrij open van 09.00u tot 12.00u op weekdagen (maandag tot vrijdag).

Maak een afspraak voor het aanvragen van je voorlopig rijbewijs

Maak een afspraak voor het afhalen van je voorlopig rijbewijs

Er is een pasfotocabine in het gemeentehuis.

Een voorlopig rijbewijs is een leerdocument, het geeft je de toelating om met een voertuig op de openbare weg te rijden als voorbereiding op het praktisch rijexamen.

Je kunt kiezen uit:

 • voorlopig rijbewijs mét begeleider. Dit is 36 maanden geldig en niet verlengbaar.
 • voorlopig rijbewijs zonder begeleider. Dit is 18 maanden geldig en niet verlengbaar of hernieuwbaar.

Als je voorlopig rijbewijs nog niet is verlopen, kun je één keer een nieuw voorlopig rijbewijs van het andere type aanvragen bij je gemeente.

Voorwaarden

 • Je bent niet langer dan 3 jaar geleden geslaagd voor het theoretisch examen voor de categorie waarvoor je het voorlopig rijbewijs aanvraagt.
 • Voorlopig rijbewijs mèt begeleider: je kunt het voorlopig rijbewijs met begeleider afhalen vanaf 17 jaar.
 • Voorlopig rijbewijs zonder begeleider: je bent 18 jaar en je hebt eerst 20 uur praktijklessen gevolgd bij een erkende rijschool. Als deze rijschool je rijgeschikt acht om alleen te rijden, krijg je een bekwaamheidsattest, waarna je de rest van de opleiding zonder begeleider mag afmaken.
 

Procedure

Je kan je voorlopig rijbewijs op twee manieren aanvragen:

  • online: je voorlopig rijbewijs aanvragen via de applicatie BelDrive.

   Je moet de originele documenten uploaden en je begeleiders (indien M36) dienen zichzelf ook te registeren. Aanmelden via je eID of via itsme (personen jonger dan 18 jaar of personen die hun authenticatiecodes niet hebben geactiveerd, kunnen online geen voorlopig rijbewijs aanvragen).
   Best neem je een duidelijke foto of scan je deze documenten voordat je de applicatie start want deze documenten zullen digitaal opgeladen moeten worden. 

  • op papier: je gaat met het aanvraagformulier (ondertekend door de aanvrager op voor- en achterzijde + de begeleiders indien M36), het bekwaamheidsattest (indien M18) en je identiteitskaart naar je gemeentebestuur.

Na 2 à 3 werkdagen kun je je voorlopig rijbewijs afhalen bij de dienst burgerzaken. De afhaling dien je wel persoonlijk te komen doen als je de aanvraag online deed: je brengt de originele documenten mee en betaalt de retributie van 25 euro.  

Wat meebrengen

Bij de aanvraag breng je het volgende mee:

 • je identiteitskaart
 • het aanvraagformulier dat je kreeg van het examencentrum na het slagen in het theoretisch examen
 • bij aan aanvraag Model 18 (na 20 uren rijschool) het bekwaamheidsattest van de rijschool
 • bij een aanvraag Model 36, moet de rubriek van de begeleider(s) ingevuld en getekend worden. 
 • de pasfoto van je identiteitskaart wordt gebruikt voor het rijbewijs. Is de foto van jouw identiteitskaart echter niet meer recent, niet meer gelijkend of wil je een andere foto? Neem bij de aanvraag dan een recente pasfoto mee. Er is een pasfotocabine in het gemeentehuis.

Kostprijs

25 euro

Uitzonderingen

 1. Als je voorlopig rijbewijs nog niet is verlopen, kun je één keer een nieuw voorlopig rijbewijs van het andere type aanvragen bij je gemeente. Je moet hiervoor in het bezit zijn van een geldig theorie-examen.
 2. Als je voorlopig rijbewijs verlopen is, moet je 3 jaar wachten (wachttijd) voor je opnieuw een voorlopig rijbewijs kunt aanvragen voor dezelfde categorie. Je kan wel éénmalig een nieuw type voorlopig rijbewijs (model 12) aanvragen. Dit nieuw model geldt enkel voor rijbewijs B. Je kan het slechts éénmalig aanvragen nadat je 6 uur rijles hebt gevolgd in een erkende rijschool en je dit kunt bewijzen met een getuigschrift. De 6 uren rijles moeten gevolgd zijn nadat je voorlopig rijbewijs met begeleider (36 maanden) of zonder begeleider (18 maanden) is verlopen. Je moet ook beschikken over een geldig theorie-examen.
  Op het voorlopig rijbewijs model 12 moet een begeleider weergegeven worden.
  Dit nieuwe systeem zorgt voor een extra kans tijdens de wachtperiode van 3 jaar. Zodra de wachtperiode van 3 jaar verstreken is, kun je gewoon een nieuw voorlopig rijbewijs met begeleider (36 maanden) of zonder begeleider (18 maanden) aanvragen. 

Meer info

Beperkingen van het voorlopig rijbewijs

Met het voorlopig rijbewijs mag u niet rijden:
 • tussen 22 en 6 uur op vrijdag, zaterdag, zondag, de vooravond van wettelijke feestdagen en op feestdagen zelf
 • voor commercieel goederenvervoer
 • met een aanhangwagen
 • in het buitenland.

Bekijk ook

Je vindt meer informatie over rijbewijzen op de website van GOCA Vlaanderen, de website Vlaanderen.be en de website van de FOD Mobiliteit en Vervoer.