Voorlopig rijbewijs

In de zomervakantie is het gemeentehuis enkel in de voormiddag geopend.
Vanaf 1 juli tot en met 31 augustus kan je hiervoor zonder afspraak langskomen op maandagvoormiddag, woensdagvoormiddag, donderdagvoormiddag en vrijdagvoormiddag, telkens tussen 9 en 12 uur.

Wil je op dinsdagvoormiddag langskomen, dan maak je vóór je langskomt een afspraak.

Maak een afspraak voor het aanvragen van je voorlopig rijbewijs

Maak een afspraak voor het afhalen van je voorlopig rijbewijs

Corona maatregelen - verlenging geldigheid voorlopig rijbewijs

De geldigheid van voorlopige rijbewijzen die zijn vervallen tussen 16 maart en 29 september 2020 worden verlengd tot en met 30 september 2020. 
Als je voorlopig rijbewijs bijvoorbeeld vervalt op 21 mei 2020, wordt de geldigheid ervan dus verlengd tot en met 30 september 2020. 
De verlenging van de geldigheid van deze documenten geldt uitsluitend in België.

Verlenging termijnen tot en met 31 december 2020

De wettelijk voorziene termijnen voor opleidingen en examens worden verlengd tot en met 31 december 2020. Je hebt dus voldoende tijd om je nieuwe afspraak in te plannen. Houd er wel rekening mee dat de geldigheid van je voorlopig rijbewijs, dat vervallen is tussen 16 maart en 29 september 2020, maar tot en met 30 september 2020 wordt verlengd. Als je jouw rijexamen pas hebt ingepland tussen 30 september en 31 december 2020, mag je als kandidaat dus niet langer zelf naar het examencentrum rijden. In dat geval kan jouw begeleider je naar het centrum brengen. 

In de praktijk

 • De politie is op de hoogte van deze maatregelen. De (voorlopige) rijbewijzen blijven geldig en moeten niet door een nieuw document worden vervangen.
 • Als de geldigheid van het (voorlopig) rijbewijs verstreken is vóór 16 maart (dus m.a.w. niet ná 15 maart), dan gelden deze tijdelijke maatregelen niet en moet de burger zich in regel stellen alvorens hij reglementair kan rijden.

Om rekening te houden met de periode waarin de opleiding en examens opgeschort waren, worden de wettelijk voorziene termijnen voor opleidingen en examens verlengd tot 31 december '20.  

Een voorlopig rijbewijs is een leerdocument, het geeft je de toelating om met een voertuig op de openbare weg te rijden als voorbereiding op het praktisch rijexamen.

Je kunt kiezen uit:

 • voorlopig rijbewijs mét begeleider. Dit is 36 maanden geldig en niet verlengbaar.
 • voorlopig rijbewijs zonder begeleider. Dit is 18 maanden geldig en niet verlengbaar of hernieuwbaar.

Als je voorlopig rijbewijs nog niet is verlopen, kun je één keer een nieuw voorlopig rijbewijs van het andere type aanvragen bij je gemeente.

Voorwaarden

 • Je bent niet langer dan 3 jaar geleden geslaagd voor het theoretisch examen voor de categorie waarvoor je het voorlopig rijbewijs aanvraagt.
 • Voorlopig rijbewijs mèt begeleider: je kunt het voorlopig rijbewijs met begeleider afhalen vanaf 17 jaar.
 • Voorlopig rijbewijs zonder begeleider: je bent 18 jaar en je hebt eerst 20 uur praktijklessen gevolgd bij een erkende rijschool. Als deze rijschool je rijgeschikt acht om alleen te rijden, krijg je een rijgeschiktheidsattest, waarna je de rest van de opleiding zonder begeleider mag afmaken.
 

Procedure

1. Meld je aan bij de dienst burgerzaken.
2. Na 2 à 3 werkdagen kun je je voorlopig rijbewijs afhalen bij de dienst burgerzaken.

Wat meebrengen

Bij de aanvraag breng je het volgende mee:

 • je identiteitskaart
 • het aanvraagformulier dat je kreeg van het examencentrum na het slagen in het theoretisch examen
 • bij aan aanvraag Model 18 (na 20 uren rijschool) het bekwaamheidsattest van de rijschool
 • bij een aanvraag Model 36, moet de rubriek van de begeleider(s) ingevuld en getekend worden. 
 • de pasfoto van je identiteitskaart wordt gebruikt voor het rijbewijs. Is de foto van jouw identiteitskaart echter niet meer recent, niet meer gelijkend of wil je een andere foto? Neem bij de aanvraag dan een recente pasfoto mee

Ouders die het voorlopig rijbewijs van hun minderjarig kind willen afhalen, hebben hiervoor geen volmacht nodig.

Bedrag

25 euro

Uitzonderingen

 1. Als je voorlopig rijbewijs nog niet is verlopen, kun je één keer een nieuw voorlopig rijbewijs van het andere type aanvragen bij je gemeente. Je moet hiervoor in het bezit zijn van een geldig theorie-examen.
 2. Als je voorlopig rijbewijs verlopen is, moet je 3 jaar wachten (wachttijd) voor je opnieuw een voorlopig rijbewijs kunt aanvragen voor dezelfde categorie. Je kan wel éénmalig een nieuw type voorlopig rijbewijs (model 12) aanvragen. Dit nieuw model geldt enkel voor rijbewijs B. Je kan het slechts éénmalig aanvragen nadat je 6 uur rijles hebt gevolgd in een erkende rijschool en je dit kunt bewijzen met een getuigschrift. De 6 uren rijles moeten gevolgd zijn nadat je voorlopig rijbewijs met begeleider (36 maanden) of zonder begeleider (18 maanden) is verlopen. Je moet ook beschikken over een geldig theorie-examen.
  Op het voorlopig rijbewijs model 12 moet een begeleider weergegeven worden.
  Dit nieuwe systeem zorgt voor een extra kans tijdens de wachtperiode van 3 jaar. Zodra de wachtperiode van 3 jaar verstreken is, kun je gewoon een nieuw voorlopig rijbewijs met begeleider (36 maanden) of zonder begeleider (18 maanden) aanvragen. 

Meer info

Beperkingen van het voorlopig rijbewijs

Met het voorlopig rijbewijs mag u niet rijden:
 • tussen 22 en 6 uur op vrijdag, zaterdag, zondag, de vooravond van wettelijke feestdagen en op feestdagen zelf
 • voor commercieel goederenvervoer
 • met een aanhangwagen
 • in het buitenland.