Spelregels

Heb jij een goed idee voor je buurt, wijk of misschien zelfs heel Langemark-Poelkapelle? We horen het graag! Het bestuur voorziet € 20.000 om jullie projecten waar te maken. Het Burgerbudget is er voor elke inwoner of instantie van Langemark-Poelkapelle die zelf de handen uit de mouwen wil steken. Zo maken we samen werk van een levendige gemeente.

Wie kan een aanvraag indienen?

 • De actie moet uitgaan van inwoners van Langemark-Poelkapelle die ouder zijn dan 18 jaar of
 • feitelijke verenigingen, vzw's en privaatrechtelijke personen met domicilieadres of maatschappelijke/ exploitatie zetel in Langemark-Poelkapelle.

Hoe kan je een burgerbudget verkrijgen?

Een voorstel moet voldoen aan een aantal voorwaarden:

 • Enkel projecten die plaatsvinden op het grondgebied van Langemark-Poelkapelle komen in aanmerking.
 • Enkel niet-commerciële projecten van algemeen belang maken kans. Privé-activiteiten, commerciële activiteiten, activiteiten met een religieus, filosofisch of partijpolitiek karakter, fondsenwerving komen niet in aanmerking voor het burgerbudget.
 • Het project mag niet behoren tot de reguliere taken van de aanvrager(s).
 • Het project mag niet behoren tot de kerntaak van het lokaal bestuur (bv. infrastructuurwerken).
 • De aanvragers moeten een verzekering burgerrechtelijke aansprakelijkheid hebben of afsluiten.
 • De verantwoordelijkheid voor de uitvoering van de actie ligt bij de aanvragers.

Hoeveel budget kan je aanvragen?

Je kan  maximaal 5.000 euro subsidie aanvragen per project. Je dient een raming in bij de aanvraag.

Inspiratie nodig?

Een big bench? Een pop-up klimmuur? Een street-art project? Een mobiele speeltuin? Het zijn maar enkele voorbeelden voor een mogelijk burgerbudget. We zijn alvast zeer benieuwd naar jullie ideeën!

Hoe verloopt de procedure?

 1. Fase 1: Dien je idee in!
  • Vanaf 1 december 2022 tot en met 28 februari 2023 kunnen inwoners of instanties van Langemark-Poelkapelle hun projecten indienen om een burgerbudget aan te vragen.
  • Indien nodig wordt er extra informatie opgevraagd. De ideeën kunnen in deze fase nog verfijnd en aangepast worden door de aanvragers.
 2. Fase 2: Stemmen 
  • Goedgekeurde voorstellen worden op de website gedeeld.
  • Om te stemmen moet je minstens 16 jaar oud zijn én gedomicilieerd in Langemark-Poelkapelle
  • Geregistreerde bezoekers verdelen het virtuele totaalbudget over de voorstellen.
  • Elk voorstel moet door minstens 25 unieke bezoekers gekozen zijn.
  • De stemperiode duurt 1 maand (van 15 maart tot 15 april 2023).
 3. Fase 3: Er wordt een jury samengesteld met deskundigen vanuit het lokaal bestuur. Die jury nodigt de weerhouden aanvragers uit:
  • De aanvragers geven een mondelinge toelichting van hun voorstel.
  • Beoordeelt de jury het voorstel als gunstig, kent ze ook een bedrag toe.
  • Elk voorstel krijgt een motivatie.
  • Deze fase duurt van 15 april tot en met 15 mei 2023.
 4. Fase 4: Bekrachtiging
  • De definitieve toekenning wordt goedgekeurd door het College van Burgemeester en Schepenen.
  • Vanaf de goedkeuring hebben aanvragers 2 jaar de tijd om het voorstel uit te voeren.

Uitgebreide info over de voorwaarden en toekenning van het burgerbudget vind je terug in het reglement.

Reglement burgerbudget860,8 Kb(pdf)