Wettelijk samenwonen

Je kan elke werkdag het gemeentehuis bezoeken zonder afspraak tussen 9.00u en 12.00u. Wil je op een namiddag langskomen, dan maak je vóór je langskomt een afspraak. Je kan telefonisch een afspraak maken of zelf een afspraak inplannen. 

Maak een afspraak

Twee personen die samenwonen en een verklaring van wettelijke samenwoning afleggen voor de ambtenaar van de burgerlijke stand van hun gemeente, zijn wettelijk samenwonend. De registratie geeft een zekere juridische bescherming op het gebied van eigendom van goederen, de gezinswoning en verdeling van de gezinslasten.

Voorwaarden

Je kan wettelijk samenwonen met iemand als je officieel een woning met hem of haar deelt. Je kan ook wettelijk samenwonen met familieleden zoals een broer of zus, een ouder of een kind, of met iemand anders waarmee je geen seksuele relatie hebt.

Je kan alleen een verklaring van wettelijk samenwonen tekenen als je:

 • juridisch bekwaam bent om een contract te sluiten
 • niet gehuwd bent
 • niet wettelijk samenwoont met iemand anders.

Procedure

Je legt samen met jouw partner of huisgenoot de verklaring van wettelijke samenwoonst af bij de ambtenaar van de burgerlijke stand.

De wettelijke samenwoning kan worden beëindigd op volgende manieren:

 • in onderlinge overeenstemming door de samenwonenden
 • eenzijdig door een van de samenwonenden via een schriftelijke verklaring. Hiervoor dien je een schriftelijke verklaring te ondertekenen bij de dienst burgerzaken die je vervolgens via een deurwaarder dient te laten betekenen aan de andere partij. Diegene die de verklaring van eenzijdige beëindiging aflegt, moet de kosten hiervan vooraf betalen bij een deurwaarder (kosten kunnen variëren tussen de € 150 en € 200) en het bewijs van betaling van deze kosten binnen brengen in de dienst burgerzaken
 • door het huwelijk
 • door het overlijden van een van de partners

Wat meebrengen

 • de identiteitskaarten van beide samenwonenden.

Heb je de Belgische nationaliteit niet en/of woon je niet in België, dan moet je zelf volgende documenten meebrengen (maximum 6 maanden oud):

 • een attest van ongehuwde staat
 • een uittreksel van de echtscheidingsakte als je gescheiden bent
 • een uittreksel van de overlijdensakte als je weduwe of weduwnaar bent.

Deze documenten moeten voorzien zijn van de nodige legalisatie in het buitenland en daarna in het Nederlands vertaald zijn door een beëdigd vertaler van een rechtbank in België.

Bedrag

Gratis