Wettelijk samenwonen

Alle diensten zijn vrij open van 09.00u tot 12.00u op weekdagen (maandag tot vrijdag). 

Maak een afspraak

Twee personen die wettelijk willen samenwonen, moeten een verklaring van wettelijke samenwoning afleggen voor de ambtenaar van de burgerlijke stand van hun gemeente. De registratie geeft een zekere juridische bescherming op het gebied van eigendom van goederen, de gezinswoning en verdeling van de gezinslasten.

Wettelijk samenwonen is echter meer dan een alternatief voor het huwelijk, je kan bijvoorbeeld wettelijk samenwonen met jouw moeder, jouw broer, een vriend(in), …

Voorwaarden

Je kan alleen een verklaring van wettelijk samenwonen tekenen als je:

 • juridisch bekwaam bent om een contract te sluiten
 • niet gehuwd bent
 • niet wettelijk samenwoont met iemand anders.

Procedure

Je legt samen de verklaring van wettelijke samenwoonst af bij de ambtenaar van de burgerlijke stand.

De wettelijke samenwoning kan worden beëindigd op volgende manieren:

 • in onderlinge overeenstemming door de samenwonenden
 • eenzijdig door een van de samenwonenden via een schriftelijke verklaring. Hiervoor dien je een schriftelijke verklaring te ondertekenen bij de dienst burgerzaken die je vervolgens via een deurwaarder dient te laten betekenen aan de andere partij. Diegene die de verklaring van eenzijdige beëindiging aflegt, moet de kosten hiervan vooraf betalen bij een deurwaarder (kosten kunnen variëren tussen de € 150 en € 200) en het bewijs van betaling van deze kosten binnen brengen in de dienst burgerzaken
 • door het huwelijk
 • door het overlijden van een van de partners

Wat meebrengen

 • de identiteitskaarten van beide aangevers.

Heb je de Belgische nationaliteit niet en/of woon je niet in België, dan moet je zelf volgende documenten meebrengen (maximum 6 maanden oud):

 • een attest van ongehuwde staat
 • een uittreksel van de echtscheidingsakte als je gescheiden bent
 • een uittreksel van de overlijdensakte als je weduwe of weduwnaar bent.

Deze documenten moeten voorzien zijn van de nodige legalisatie in het buitenland en daarna in het Nederlands vertaald zijn door een beëdigd vertaler van een rechtbank in België.

Kostprijs

Gratis