Wettiging handtekening

De legalisatie (wettiging) van je handtekening verzekert de echtheid van je handtekening. Het wettigt niet de inhoud van het stuk waarop je handtekening staat.

Voorwaarden

Er kan enkel een handtekening gewettigd worden van iemand die in Langemark-Poelkapelle woont. Het document dat je voorlegt mag geen louter private akte zijn, zoals een eigenhandig geschreven testament bijvoorbeeld. Je mag ook geen document voorleggen dat bestemd is voor immorele, bedrieglijke of strafbare oogmerken.

Procedure

Je komt langs bij de dienst burgerzaken met het document waarop je de handtekening wil laten wettigen. De dienst controleert of de handtekening die moet gewettigd worden, overeenstemt met die van de persoon van wie de identiteit wordt vastgesteld.

Wat meebrengen

  • het document waarop de handtekening moet gewettigd worden
  • je identiteitskaart

Laat je de handtekening van iemand anders wettigen, dan moet je de identiteitskaart van deze persoon en een door hem of haar ondertekende volmacht meebrengen.

Kostprijs

gratis

Uitzonderingen

Legalisatie van handtekeningen van niet-Belgen die in België geen vaste verblijfplaats hebben, gebeurt door de Minister van Buitenlandse Zaken, Dienst Legalisaties, Karmelietenstraat 27, 1000 Brussel op werkdagen van 9 tot 11.30 u.