Zelf Organiseren

Openbare evenementen of festiviteiten moeten minstens één maand vooraf aan het gemeentebestuur worden gemeld. Om het gebruiksgemak te verhogen stapte het gemeentebestuur in op het digitaal platform EagleBe. Via de uniforme aanmelding van een evenement kan je automatisch diverse toelatingen en vergunningen bekomen die voor je evenement van toepassing zijn. Ook kan je de veiligheidsaspecten van je evenement regelen. 

Regelgeving

Wanneer je activiteit publiek toegankelijk is en voldoet aan één of meerdere van onderstaande voorwaarden ben je verplicht je activiteit te melden via EagleBe :

1. activiteiten waar meer dan 100 personen bij betrokken zijn (toeschouwers én deelnemers)

2. activiteiten die afwijken van het zonaal politiereglement 

3. activiteiten waarvoor je het openbaar domein inneemt (vb rommelmarkt, verkeersvrij maken straten, parkeerverbod, …).

Let op : Meld je activiteit minimum 1 maand vooraf !!!

Meer info

Aanmelden van een evenement: EagleBe