Zorgcampus Langemark-Poelkapelle

De COVID-cijfers in onze regio stijgen zeer snel. De Eerstelijnszone Westhoek adviseert de woonzorgcentra om hun bezoekregeling op een uniforme manier aan te passen.

Vanaf dinsdag 13 oktober 2020 kan bezoek nog onder volgende voorwaarden:

 • Per bewoner mogen 2 vaste bezoekers op kamer langskomen. Dit moeten steeds dezelfde bezoekers zijn, tot minstens 8 november 2020. Via volgende link kan je doorgeven wie op bezoek komt: https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=w3x5jdazKU2sPm0a5gvGyxM-YQ95yo9LmhLw4mRyz01UNDhXS09DTllBVllKTU41OEJYUVkxTURYRi4u. Als het invullen niet lukt, is er steeds de mogelijkheid om dit telefonisch door te geven, 057 49 08 30.
 • We vragen om binnen de familie af te spreken wie op bezoek komt. Wij zullen de wil van de bewoner ook respecteren.
 • Voor bewoners die een bewindvoerder over persoon hebben, nemen wij rechtsreeks contact op met de bewindvoerder.
 • Kinderen en jongeren onder de 18jaar kunnen geen bezoek brengen.
 • Bezoek kan nog steeds van 10u30 tot 17u30. Registreren blijft verplicht.
 • Het verlaten van het woonzorgcentrum kan enkel mits akkoord van de coördinerend arts en teamverantwoordelijke zorg of directie.
 • Vervoer naar het ziekenhuis gebeurt zoveel mogelijk via geregeld vervoer.

Eerder gecommuniceerde maatregelen blijven vanzelfsprekend gelden:

 • Dragen van mondmasker doorheen het volledige bezoek.
 • Afstand houden van minstens 1,5 m.
 • Knuffelen kan niet.
 • Handen voor en na bezoek steeds wassen en ontsmetten.
 • Indien er ziektesymptomen zijn vragen we om niet langs komen.
 • Personen die de laatste 2 weken gecontacteerd werden door een contactonderzoeker, worden beschouwd als een risicocontact. Aan deze bezoekers vragen we om het bezoek een week uit te stellen.
 • De cafetaria blijft gesloten.

We beseffen dat deze verstrenging voor bepaalde problemen kan zorgen. We hopen echter op begrip.

Voor alle vragen, bereik je ons best via 057/49.08.30 of deboomgaard@langemark-poelkapelle.be.

Dank voor de blijvende inspanningen!

Met vriendelijke groeten

Matthias Vanderhauwaert

Directeur