Zorgcampus Langemark-Poelkapelle

Maatregelen Corona - zorgcampus De Boomgaard

Het agentschap zorg en gezondheid legt de woonzorgcentra en de lokale dienstencentra maatregelen op ter preventie van het Corona-virus.

We zijn intussen in week 8 van de quarantainemaatregelen.

Allereerst is het belangrijk om zeggen dat de crisis nog niet voorbij is. We blijven er met zijn allen alles aan doen om zowel bewoners als medewerkers hier veilig en gezond doorheen te loodsen. De genomen maatregelen zijn niet altijd goed te rijmen met het sociaal welzijn van onze bewoners. Daarom zal er vanaf 11 mei 2020 beperkt bezoek mogelijk zijn, maar wel mits zeer goede afspraken.

We laten enkel bezoek toe bij niet-besmette bewoners. Kamerbezoek kan niet. We creëerden in de cafetaria een omgeving waar je met voldoende afstand en gescheiden door een plexiwand, met elkaar kan spreken. Als bezoeker kom je binnen langs het terras. Er wordt daar een wachtzone gecreëerd. Een medewerker brengt de bewoner tot in de cafetaria.

Er mag slechts 1 bezoeker per bewoner langskomen. Deze bezoeker moet gedurende de volledige crisisperiode dezelfde zijn. Bewoners die dit zelf kunnen beslissen geven door wie ze graag op bezoek willen. Voor bewoners die dat niet meer kunnen, vragen we dit aan de bewindvoerder of de vertrouwenspersoon.

De bezoekuren zijn beperkt. Op maandag, woensdag en vrijdag lopen die van 10u00 tot 11u30 en van 14u00 tot 16u00. Op dinsdag en donderdag van 14u00 tot 16u00 en van 18u00 tot 19u30. Elk bezoek mag maximum 15 minuten duren.

Een bezoek moet voorafgaand ingepland worden via https://outlook.office365.com/owa/calendar/WZCDeBoomgaard1@langemark-poelkapelle.be/bookings/ . Je ziet onmiddellijk welke tijdstippen er nog vrij zijn. Er kan maar 1 bezoek per tijdstip doorgaan. Bij uitzondering kan dit ook telefonisch (057/49 08 30) aangevraagd worden. Let wel, er kan maximum 7 dagen vooruit gepland worden.

We vragen uitdrukkelijk om geen fysiek contact te maken met de bewoner. Doorgeven van persoonlijke goederen (was, voeding, …) kan niet. Hiervoor is de huidige werking nog steeds van kracht. Als we merken dat hier misbruik van gemaakt wordt, eindigt het bezoek onmiddellijk en wordt de bewoner aanzien als besmet. Dit geeft als gevolg dat de bewoner 14 dagen in kamerisolatie moet.

We beseffen zeer goed dat deze manier van bezoek niet alledaags is. Het staat ver van datgene wat we willen als zorgcentrum: een open huis zijn. Toch hopen we op jouw medewerking en begrip, zodat niemand zijn gezondheid in het gedrang komt.

Andere vormen van contact (Skype Facetime, Whatsapp, raambezoek, …) blijven zeker mogelijk. Om alles ordelijk te laten verlopen, en als er hulp nodig is van een medewerker, vragen we wel om hiervoor een afspraak te maken.

Voor alle vragen, bereik je ons best via 057/49.08.30 of deboomgaard@langemark-poelkapelle.be.

Volg deze pagina voor het laatste nieuws